ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@motahari_hamayesh
مرکز همایش های راهبردی (مهر)
92 عضو

ارتباط با مدیر کانال:
@raghiadmin

✔️همایش ملی استاد شهید مرتضی مطهری(ره)

http://raghi.ir/conferences-courses-and-workshops/