ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@mptarikh
معاونت پژوهش مجتمع عالی تاریخ/ همایش بین المللی حضرت حمزه
343 عضو

با سلام
این کانال به منظوراطلاع رسانی ازبرنامه ها،فعالیتهاو اطلاعیه های پژوهشی معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی
و همچنین تازه های علمی و پژوهشی عرصه تاریخ تشکیل شده است.
#نشست علمی
#نشریه
#معرفی کتاب
#معرفی مقاله
#همایش
#فراخوان