ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@mtfalsafeh
مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی|حوزه علمیه قم
560 عضو

مرکز تخصصی فلسفه اسلامی
نشانی: قم- خیابان 19 دی (باجک) کوچه 3 سمت راست فرعی اول سمت چپ فرعی اول (کوچه مسجد سید اسماعیل)
تلفن: 02537759375
نمابر: 02537759315
@Khatami1369 مدیر کانال