eitaa logo
Mzh_fars
341 دنبال‌کننده
104 عکس
19 ویدیو
0 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
انگیزه 🤩مجموعه دوره های جملات طلایی به زبان عربی 🇮🇷مرکزبان حوزه علمیه استان فارس🇮🇷 💡اخبار و تولیدات مارا در فضای مجازی دنبال کنید ✅سایت lcfs.ir ✅اینستاگرام mzh_ fars@ ✅ایتا mzh_fars@ روابط عمومی:09339229240 اخبار جدید در راه است...❗️
روز 🤩مجموعه دوره های جملات طلایی 🇮🇷مرکزبان حوزه علمیه استان فارس🇮🇷 💡اخبار و تولیدات مارا در فضای مجازی دنبال کنید ✅سایت lcfs.ir ✅اینستاگرام mzh_ fars@ ✅ایتا mzh_fars@ روابط عمومی:09339229240 اخبار جدید در راه است...❗️
روز 🤩مجموعه دوره های جملات طلایی 🇮🇷مرکزبان حوزه علمیه استان فارس🇮🇷 💡اخبار و تولیدات مارا در فضای مجازی دنبال کنید ✅سایت lcfs.ir ✅اینستاگرام mzh_ fars@ ✅ایتا mzh_fars@ روابط عمومی:09339229240 اخبار جدید در راه است...❗️
روز 🤩مجموعه دوره های جملات طلایی 🇮🇷مرکزبان حوزه علمیه استان فارس🇮🇷 💡اخبار و تولیدات مارا در فضای مجازی دنبال کنید ✅سایت lcfs.ir ✅اینستاگرام mzh_ fars@ ✅ایتا mzh_fars@ روابط عمومی:09339229240 اخبار جدید در راه است...❗️
الذهیبه 🤩مجموعه دوره های جملات طلایی 🇮🇷مرکزبان حوزه علمیه استان فارس🇮🇷 💡اخبار و تولیدات مارا در فضای مجازی دنبال کنید ✅سایت lcfs.ir ✅اینستاگرام mzh_ fars@ ✅ایتا mzh_fars@ روابط عمومی:09339229240 اخبار جدید در راه است...❗️
الذهیبه 🤩مجموعه دوره های جملات طلایی 🇮🇷مرکزبان حوزه علمیه استان فارس🇮🇷 💡اخبار و تولیدات مارا در فضای مجازی دنبال کنید ✅سایت lcfs.ir ✅اینستاگرام mzh_ fars@ ✅ایتا mzh_fars@ روابط عمومی:09339229240 اخبار جدید در راه است...❗️معزی
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
‏عکس از روابط عمومی م.ز.ح فارس