اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @nahad_ferdowsi_mashad ارتباط داشته باشید.