اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @neginesabz_channel ارتباط داشته باشید.