ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@pajouheshgar
پژوهشگر
2517 عضو

🌸🌸🌸با ما پژوهش را به راحتی یاد بگیرید!!

آیدی ادمین کانال جهت ارسال تمرینات:
@msalikhani

آدرس گروه #پژوهشگر برای رفع اشکال:

https://eitaa.com/joinchat/942997559C4680ded5cf

🌸🌸