اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @roqy_alipourr ارتباط داشته باشید.