ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@roshdsharif
مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه شریف
55 عضو

ارتباط با مدیر کانال:
@SharifRoshd