🌸 سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی/ عشق محمد بس است و آل محمد 🔺مبعث حضرت ختمی مرتبت، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، مبارک باد. 🔺 @Artqom_ir l آپارات I بله I ایتا I وبسایت