⭕️ ایتاپُل | EitaaPoll چیه؟ 🔹 با استفاده از ایتاپُل میتونی نظرسنجی خودتو بسازی و در ایتا به اشتراک بذاری 🔹 برای ایجاد و یا رای دادن نیازی به ثبت نام در سایت نیست 💢 @EitaaPoll