📜دعوتنامه| اعضای کتابخوان همراه پژوهان از شما دعوت می نمایند تا ضمن حضور و بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از غرفه پژوهان در نمایشگاه نیز بازدید فرمائید. ✅منتظر حضور سبز شما در محل مصلی امام خمینی(ره) / شبستان اصلی/ درب 13/ بخش ناشران کتاب دیجیتال هستیم. 🗓تاریخ برگزاری نمایشگاه: 20 الی 30 اردیبهشت 1402 🎯پژوهان؛ لذت مطالعه و پژوهش 🌐Pajoohaan.ir