اطلاعیه درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه ها در مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی برای سال تحصیلی 1404-1403 دانشجو بايد با اطلاع كامل از شرايط آئين نامه ميهمانی و انتقال، درخواست خود را (ميهمانی، تمديد ميهمانی، انتقال) در سامانه سجاد سازمان امور دانشجويان در موعد اعلام شده (بیست و یک فروردین ماه لغايت سی و يك ارديبهشت ماه) ثبت و با اطلاع كامل از شرايط و ضوابط فوق، اقدام و مستندات خود را براي تقاضاي ارائه شده اسكن و ضميمه تقاضا نمايد. بدیهی است نتیجه درخواست بعد از بررسی شرایط و مدارک دانشجو از همان مسیر سامانه سجاد قابل مشاهده می باشد. از این رو اکیدا از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی به دانشگاه فردوسی مشهد به منظور پیگیری درخواست (ميهمانی، تمديد ميهمانی، انتقال) خودداری فرمایید.