همکار ارجمند، جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی درمیان ارتقاء شایسته جناب‌عالی را به مرتبه دانشیاری صمیمانه تبریک می‌گوییم و توفیق روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم. دانشکده ادبیات و علوم انسانی