مشکل ما از وقتی شروع شد که خودمون رو همه‌کارۀ رزق دونستیم.😞 👈 قدیمیا اگه تو فرزندآوری، نگران رزق فرزنداشون نبودن، به خاطر اعتقاد شدیدشون به آموزه‌های دینی بود. اصل ما این نبود که خودمون رو همه‌کاره بدونیم. توکّل، مهم‌ترین اصلِ ماست. تو فرهنگ ما، «از تو حرکت، از خدا برکت»، پایۀ اقتصاد خونواده بود. ما خودمون رو وسیله می‌دونستیم و رزق خودمون و فرزندامون رو توی دست خدا می‌دیدیم. بیایم به اصلمون برگردیم. 📚 کتاب ایران جوان بمان، صفحه۹۰ @adamvahava_org