صاحب‌دلی به مدرسه آمد ز خانقاه بشکست عهد صحبت اهل طریق را گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این فریق را گفت آن گلیم خویش به در می‌برد ز موج وین جهد می‌کند که بگیرد غریق را *** روز معلم بر معلمان دلسوز و فرهنگیان دغدغه‌مند مبارک‌باد. امسال همزمان با پنجاهمین سال وفات استاد روزبه و بیستمین سال وفات علامه کرباسچیان، برنامه‌های ویژه‌ای پیرامون شخصیت و اهداف این دو استاد به عنوان الگوی معلم و مربی در پیش داریم. امیدواریم در این مسیر با مشارکت شما به شناخت بیشتری از اصول و روش‌های آموزشی و تربیتی این دو چهرۀ تاثیرگذار دست یابیم. موسسه فرهنگی علامه کرباسچیان 🌐 allameh.ir 💠 @allameh_karbaschian