🔻 به گزارش پایگاه خبری والا، پلیس اسرائیل از شهرک‌نشینان خواسته طی اعیاد یهودی پیش‌رو، با توجه به احتمال افزایش عملیات، در مکان‌های عمومی با سلاح تردد کنند. @alnujaba