بعضے‌ها هم‌ هستند نه میخوان سنگ قبری داشته باشند نه میخوان کسی بالاسر قبرشون وایسه اینجور آدما رو میگن گمنام مفقودالاثر یعنی ته ته شھادت... یعنی حضرت زهرا برات ویژھ مادری ڪنن... :) 🌱|@amar_Karbala