قابل توجه معینه های حج و روحانیون دوره ارتقایی عمره به معین حج: با توجه به درج دیرهنگام منبع درس "مناسک خاص حج" ، آزمون این درس علاوه بر تاریخ قید شده ، در روز شنبه 19 اسفند نیز از ساعت 14 الی 16 تکرار خواهد شد. لازم به ذکر است افراد مجاز به شرکت در آزمون این درس، تنها در یک نوبت از دو نوبت اعلام شده می توانند در آزمون شرکت فرمایند.