لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
🌑 به سجده رفت ولی برنخاست.... فایل اصلی 🖇 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ