لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
🌑 خواست تا جلوه‌ کند حق به تمامی صفات.... فایل اصلی 🖇 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ