🖤 اول المظلوم ▪️شعر: استاد محمدرضا فتاحی(تندر) ▪️خوشنویسی: استاد مهدی سهرابی نصر ▪️گرافیک: امین مهتران ▪️تولید حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه - فروردین ۱۴۰۳ 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ