خبر نداشت کسی از شبِ عذاب گرفته به غیر حنجرِ زخمیِ التهاب گرفته پناه مردم آوارهٔ بدون رفاه است رفح، در این شبِ طوفانیِ سحاب گرفته قدم گذاشته روی پلِ معلقِ تاریخ و تکیه داده به زانوی اضطراب گرفته قسم به اشک غریب پدر به پیکر دختر دمی که آتشِ شر از گلش گلاب گرفته من از طراوت وسرسبزی جهان چه بگویم به خانوادهٔ عکس سیاه قاب گرفته تنِ نحیف گروهِ از این به بعد کفن پوش و چشم‌های برای همیشه خواب گرفته بریده باد! نخ روی خصم دار نگشته به زیر سایهٔ تسبیح ها ثواب گرفته تکیده باد! درختی که استوار نماند شکسته باد! تن ریشه در سراب گرفته کسی به داد تو خواهد رسید دختر غزه زمینِ چشمِ قشنگت اگر که آب گرفته غمت مباد! کسی مهربان‌تر از پدرت هست کسی که از نفسش گرمی آفتاب گرفته و دانه دانه غمت را بگو که می‌شِنَود او بگو تو... حنجر زخمی التهاب گرفته 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ