در قالب طرح کتابریزون صورت گرفت؛ اهدای 2000 نسخه کتاب توسط حوزه هنری یزد به کتابخانه های عمومی استان رئیس حوزه هنری یزد این اقدام را در راستای غنی بخشی منابع کتابخانه ای عنوان کرد و افزود : این حرکت موجب تقویت ارتباط و تعامل بیش از پیش دو نهاد در جهت گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح استان خواهد شد. برخی از این آثار از تولیدات حوزه هنری استان است که به قلم نویسندگان یزدی نوشته شده است 👇👇👇 http://ostanha.hozehonari.ir/001T7x حوزه هنری استان یزد @artyazd_ir