جلسه هم اندیشی مؤسسات قرآنی فعال منطقه ازاد اروند برگزار شد https://arvandfreezone.com/news-fa/archive/42923 ◽️روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند در فضای مجازی https://Arvand.yek.link