هفتمین جلسه از دوره درآمدی بر رویکردهای مختلف تربیت دینی ۲۷شهریور برگزار شد. در این جلسه دکتر مرصعی پس از بیان مقدماتی درباره تقسیم‌بندی علم دینی که دکتر موحد ابطحی کردند به بیان نظرات دکتر علی پایا پرداختند. علی پایا با رویکرد عقلانیت نقاد از مخالفان علم دینی است. با این حال با تفاوت گذاشتن بین علم و تکنولوژی به شکل ضمنی از موافقان تربیت دینی است. زیرا که تکنولوژی دینی از منظر ایشان تحقق‌پذیر است. در این جلسه اشاره‌ای به رویکرد تربیت ولایی آیت‌الله میرباقری هم شد. گزارشی از این جلسه را می‌توانید در اخبار سایت عطف بخوانید. برای آشنایی مقدماتی با هر کدام از رویکردهای دوره تربیت دینی این صفحه سایت عطف را ببینید. @atfedu