جلسه آخر از دوره درآمدی بر رویکردهای مختلف تربیت دینی ۳مهر برگزار شد. در این جلسه آقای مرصعی به تربیت معنوی آقای مصطفی ملکیان پرداخت. مصطفی ملکیان معتقد است جامعه ایران مدرن است و مدرنیته ویژگی‌های اجتناب‌ناپذیری مانند استدلال‌گرایی دارد و این استدلال‌گرایی در برابر عبودیت قرار دارد. درنتیجه تربیت دینی در جامعه ایران موانعی دارد. ملکیان راه چاره این موانع را روی‌آوردن به تربیت معنوی می‌داند. در این جلسه علاوه بر طرح این استنتاج ویژگی‌های انسان معنوی بیان شد. ویژگی‌هایی که به عقیده او از تربیت دینی کارآمدتر است. گزارشی از این جلسه را می‌توانید در اخبار سایت عطف بخوانید. برای آشنایی مقدماتی با هر کدام از رویکردهای دوره تربیت دینی این صفحه سایت عطف را ببینید. @atfedu