برگزاری مسابقات تیراندازی به مناسبت دهه کرامت با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بابل و هیئت تیراندازی شهرستان بابل با حضور شهروندان گرانقدر بابلی پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲ 🆔 https://t.me/baghemellii 🆔 Https://eitaa.com/bagheme