هدایت شده از بلاغ | دستیار فرهنگی
🔹 زیارت امام حسین (علیه السلام) در شب جمعه را از دست ندهیم؛ هر چند از راه دور ... ❤️ «صَلّی‌الله‌ُعَلَیك‌َیاأباعَبدِاللهِ» 🕊 حضرت‌ فرمود: ... این ذکر را ۳ مرتبه بگو؛ چرا که سلام از نزدیک و دور به ایشان می‌رسد! 🆔 @balagh_ir