لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
💠 آمادگی‌های دوران غیبت 🔸 آمادگی نظامی 👤 حجةالإسلام 🆔 @balagh_ir