🔴📣 رئیس دانشگاه فرهنگیان یزد خبر داد: 🔸عضویت ۴۴ دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان یزد در بنیاد نخبگان استان🔹 ✅📌به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان یزد، 💠♦️منصور دهقان منشادی مدیر امور پردیس های استان از برگزیده شدن 44 دانشجومعلم پردیس های استان در طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان در سال 1401 خبر داد. ✅🔷وی گفت: این دانشجومعلمان پس از ثبت نام و بررسی مدارک موجود، از سوی بنیاد ملی نخبگان معرفی شدند و از امتیازات متنوع آن برخوردار خواهند شد. 🔸🔻مدیر دانشگاه فرهنگیان یزد ضمن ابراز خرسندی از این موفقیت بزرگ، افزود: از مجموع تعداد 81 نفر از دانشجویان پذیرفته شده در طرح شهید وزوایی از دانشگاه های استان، 44 نفر دانشجومعلمان پردیس های این دانشگاه هستند. 📌💠دهقان منشادی ادامه داد؛ بنیاد نخبگان هرساله به منظور هدایت هدفمند دانشجویان صاحب استعداد برتر در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های‌کشور و پشتیبانی از فعالیت‌های نخبگانی آنان، 🔴🔰 به تعدادی از دانشجویان صاحب استعداد و برتر کشور تسهیلاتی را در سه مقطع «کارشناسی»، «کارشناسی ارشد» و «دکتری تخصصی» اعطا می‌کند. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔰کانال رسمی روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان یزد🔰 🆔 eitaa.com/yazd_cfu 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir