سلسله نشست های گفتمانی جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع چگونه دانشجویان می‌توانند تحول آفرین شوند با حضور سعید زیبا کلام در دانشگاه فرهنگیان حکیم فردوسی البرز برگزار شد 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir