این مرد با کتاب تو دستش باعث سعادت دنیوی و اخروی خیلی از ماها شده؛ امروز که بزرگمرد "درس هایی از قرآن" تو بستر بیماریه برای سلامتیش دعا کنیم. 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir