کارتان‌ را برای‌ خدا نکنید؛ برای‌ خدا کار کنید! تفاوتش‌ فقط‌ همین‌ اندازه‌ است‌ که‌ ممکن است‌ حسین (ع) در کربلا باشد و من‌ درحال کسب‌ علم‌ برای‌ رضایت‌ خدا ... 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir ‎‎‎‎‎‎ ‎ ‎