نبی اله احمدی؛ معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان در اجلاس سالیانه مسئولین کانونهای بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان واقع در اردوگاه کشوری شهید باهنر: 🔹بسیج اساتید یک مجموعه ای از دانشمندان و استادان دارای تجربه و دانش کافی است که می تواند توسعه کمی دانشگاه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری رقم بزند. 🔹مطالبات رهبر معظم انقلاب، توجه جدی رییس جمهور محترم و تاکید سرپرست محترم وزارت آموزش پرورش بر تربیت معلم طراز جمهوری اسلامی به عنوان ماموریت اصلی دانشگاه فرهنگیان ؛ این ماموریت مهم، وظیفه اساتید دانشگاه فرهنگیان و بویژه اعضای بسیج اساتید را سنگین تر می کند. خبرنگار: کمیل محمدی 🌐روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir