در حال برگزاری: دومین اجلاس هم اندیشی توسعه همکاری با سازمان ها و مجامع بین المللی با حضور مسئولین مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمسیون ملی آیسسکو، وزارت امور خارجه، کمیسیون ملی یونسکو، مدیران و معاونین امور بین الملل دانشگاه ها و موسسات علمی و آموزشی کشور و ... به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر شایان ذکر است حسین امیدی، مدیر امور بین الملل دانشگاه فرهنگیان نیز در این رویداد حضور دارد و ضمن دیدار و گفت و گو با حاضران در این رویداد در رابطه با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین المللی و اشتراک گذاری فرصت ها و ظرفیت های بین المللی میان دانشگاه های کشور و نهادهای بین المللی مستقر در جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات پیشنهادات خوبی مطرح شده است. 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان