╭•⊰◄‹☫🕊›••⊱─━─━•─┈─ · · · · ❲‌ سال‌های آخر جنگ بود و خلیج‌فارس جولان‌‌گاهی برای آمریکایی‌ها... وقتی امام(ره) شنید که ناو آمریکایی وارد حریم آب‌های ایران شده است، قاطعانه گفتند: «بزنید...ناو متجاوز را بزنید...» نادر مهدوی، فرمانده ناوگروه ذوالفقار، به محض شنیدن دستور امام با تمام قوا به نیروهای آمریکایی حمله کرد؛ پس از انهدام ناو آمریکایی به شهادت رسید و با خون خود، آبی را گلگون کرد. ❳ | ◈⊱ ------------------------------------------------------ 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir