اختلال زیرساختی باعث بوجود آمدن محدودیت ارتباط برای کاربران اینترنت ایرانسل شده است. پیگیر برطرف شدن این مشکل هستیم و از همین طریق نتیجه را اطلاع رسانی خواهیم کرد.