daneshnam_khomenishahr
دانشنامه شهرستان خمینی شهر
@daneshnam_khomenishahr
این کانال با هدف انتشار تحقیقات و پژوهش ها در خصوص تاریخ و پیشینه شهرستان خمینی شهر و منطقه ماربین ایجاد گردیده است.
اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @daneshnam_khomenishahr ارتباط بگیرید.