فرمانده کل ارتش: 💢 جز امام (ره) و رهبری کسی در ابتدای انقلاب حامی ارتش نبود 🔸 امیر موسوی گفت: جز حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، کسی در ابتدای انقلاب حامی ارتش نبود. https://dnws.ir/002mGU @defapress_ir