🟪حلوا و ارده ی شابلی 🟪وزن : ۵۰۰ گرم راه های ارتباطی : سایت ⬇️ www.dibakam.com آی دی⬇️ @Dibakam_sp