روز بخیر 🌸 🔆 أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ 🔸آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است "سوره بقره آیه ۲۱۴" 🔹 امروز دوشنبه ۲۷ فروردین 🍃 : یا قاضی الحاجات ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس همراه باشید🔻 🆔️ @farhangivarzeshi