🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣 ✅ 📣📣خبر داریم.. خبرای خوب😊 🔹باسلام محضر شریف ملت ایران؛ به استحضار میرساند، سیرمراحل تولید شربت انجام شد...وتا پایان خرداد ماه زمان توزیع و آدرس آن از طریق کانال های معتبر ما 👇👇اطلاع رسانی خواهد شد.. 🔹کانال تلگرام؛ 🆔 @ferotonic 🔹کانال ایتا؛ 🆔https://eitaa.com/ferotonic 🔹کانال سروش؛ 🆔https://sapp.ir/ferotonic 🔹کانال آی گپ؛ 🆔https://iGap.net/ferotonic