حجم رسانه بالاست
از کلید مشاهده در ایتا استفاده کنید
آمریکا در رقابت با شوروی برهنه شد! ببینید سخنرانی حسن عباسی در تحلیل آمریکا چگونه برهنه شد 🌐پایگاه خبری۲گفتمان انقلاب اسلامی https://chat.whatsapp.com/GXNbhhBq8gI9ysRDDsJj9d