لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
✅توضیح مختصر سه نوع حکم شرعی: احکام اولیه احکام ثانویه حکم حکومتی ✳️ مفهوم مصلحت و رابطه آن با حکم حکومتی 🔗کانال غریب رضا را در ایتا در آدرس زیر دنبال بفرمایید: 🆔 @gharibreza1