ان شاءالله به زودی زود: را خدا آزاد کرد... قاسم نبودی ببینی، قدس آزاد گشته، خون یارانت پرثمر گشته... 🔗کانال غریب رضا را در ایتا در آدرس زیر دنبال بفرمایید: 🆔 @gharibreza1