در مراسم روز جمعه سوم شهریور هیئت ماه بر اساس اعلام قبلی، قرعه‌کشی اعطای کمک‌هزینه سفر اربعین حضرت سیدالشهداء برای زیارت‌اولی‌ها انجام شد. شروع این حرکت از اختصاص مبلغی از سوی یکی از اعضای هیئت برای کمک به سفر یک زیارت‌اولی بود. در ادامه از همراهان هیئت ماه درخواست مشارکت به عمل آمد. افراد زیادی از جمله اشخاصی که به دلایلی خود امکان عزیمت نداشتند مبالغی را به این امر اختصاص دادند. پیش‌بینی اولیه آن بود که کمک‌هزینه ۲میلیونی به دو یا سه نفر اهدا شود. اما به لطف خداوند، مبلغ ۱۵میلیون تومان از سوی افراد مختلف با نیّت مشارکت در حرکت عظیم گردهمایی اربعین واریز شد. بنابراین تصمیم گرفته شد با توجه به افزایش هزینه‌های سفر به ویژه در روزهای آینده، کمک‌هزینه ۳میلیون تومانی به پنج نفر زیارت‌اولی، اعطا شود. در پایان مراسم هیئت، پنج نفر از میان یازده نفر ثبت‌نام‌کننده حاضر در جلسه به قید قرعه انتخاب شدند. البته مبلغ ۲میلیون تومان نیز توسط گروهی برای این کار جمع‌آوری شده بود که بعد از مراسم هیئت، خبر و مبلغ آن رسید؛ این مبلغ نیز به یک زیارت‌اولی که عازم سفر شده اما در هزینه‌ها دچار مشکل بود اعطا شد. عکس این پست، ارسالی یکی از منتخبان قرعه‌کشی هیئت ماه است. @heyat_mah