. پیشنهاد میکنم خانواده‌های شهدای کرمانی رو حتما ببرن ستاد عتبات عالیات و تربت‌خانه سیدالشهداء واقعا نیاز دارن. آرامش میگیرن. خیلی مقاوم و صیور بودن خانواده‌های شهدا ولی خب داغ سنگینه خیلی تو روحیه‌شون تاثیر داره ما قبل از انفجار کرمان رفتیم ستاد عتبات، تربت‌خانه سیدالشهداء همه حالشون منقلب شده بود. واقعا احساس میکردی تو حرمی بعد از انفجار حال همه خراب شده بود، خیلی نیاز بود دوباره بریم اینجا