خب اون هدیه معنوی ویژه رو بگم. با این مقدماتی که گفتم، بریم سراغ اون هدیه معنوی ویژه‌ای که گفتم بمناسبت ولادت امام حسین میخوام بدم😍 نفس عمیق....