ictfum
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد
@ictfum
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد
۰۵۱-۳۸۸۰۳۰۳۰ ☎️
📍 پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، جنب دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، مرکز فاوا
@ictfum
🌐https://ict.um.ac.ir
📬ict@um.ac.ir
اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @ictfum ارتباط بگیرید.